Shop Mobile More Submit  Join Login
còn khoảng 2 tuần nữa là tết.mình cùng gia đình cũng chuẩn bị,sắm sửa cho tết gần xong rồi.đây cũng là cái tết thứ 2 cả gia đình ăn ở hà nội.chỉ tiếc là mít của chú lại không ăn tết cùng với chú.chú nhớ mít lắm ...viết vài dòng tâm sự xong lại vội vàng đi làm việc... hy vọng tết con khỉ năm nay sẽ là cái tết vui cho tất cả mọi người ...
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×

More from DeviantArtDetails

Submitted on
January 24, 2016
Link
Thumb

Stats

Views
3,783 (8 today)
Favourites
0
Comments
0
×